FMS – Flexibilní výrobní systém

Home Page // Zastupované firmy // FIDIA S.p.A. // FMS – Flexibilní výrobní systém

FMS  – Flexibilní výrobní systém

Tento flexibilní výrobní systém integruje paletový systém sdílený dvěma nebo více stroji. Specializovaný software řídí a optimalizuje tok výroby bez zásahu obsluhy stroje.

Prospekt ke stažení (EN)